02 Temmuz 2022 - Cumartesi

Şu anda buradasınız: / Gençlik!...
Gençlik!...

Gençlik!... İlhami Pınar

Rasulullah’ın örnek hayatı!.. Ve günümüz gençliği!..

Seküler anlayış çağımız insanını, özelde gençliğini dört bir taraftan kuşatmış… 

Mü’minlerin yegâne örneği Rasulullah (s.a.s.) ki, Rabbimiz Allah Teâlâ O’nun için: “Allah’ın Resulü’nde güzel bir örnek vardır.” (Bkz. Ahzabı 33/21) ve O (s.a.s.)’in Ashabı ki, Rabbimiz Allah (c.c.)’nin “Siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.” (Bkz. Âl-i İmran, 3/110) dediği örnek nesil (r.anhum)…  Ve Onlarda hayat bulan “GENÇLİK” ruhu… 

Bu örnek hayatları günümüzde rol model olarak benimseyecek yaygın bir gençlikten bahsetmek maalesef pek mümkün gözükmüyor. Dünyevîleşen insanlığın, Kur’ân ve Sünnet’in belirlediği hayat anlayışından uzaklaştığını, “bireysel İslâm” kuramının girdabına kapıldığını gözlemlemekte hattâ iliklerimize kadar hissetmekteyiz. Nasıl hissetmeyelim ki!? Her ailede bir veya birkaç genç bulunmakta… Gençliğin durumu malum... Bundan dolayıdır ki, gençlik üzerinde durmak, düşünmek, sorunlarını çözmek, çağın dayattığı birçok maskelenmiş/ambalajlanmış saptırıcılara alternatif usullerin/çözümlerin sunulması gerekliliği hâsıl olmuştur. Peki, bu noktaya nasıl gelindi? Sorunun cevabı bizlerde…Ne ekilirse o biçilir. 

“Bu onların kendi ettiklerinin cezasıdır, çünkü bir toplum kendisinde olanı değiştirmedikçe, Allah da o topluma verdiği nimeti değiştirmez.” (Bkz. Enfâl, 8/53)

Hayat Kur’ân potasında eritilmeli… Mihengimiz İslâm… Amma modern zamanları yaşıyoruz… Modern zamanlar bizlere birçok sorun dayattı... Bu sorunlarla baş edebilmek için bilgiye ulaşmak gerek, bilgiyi çağın idrâkine anlatabilmek için beyinleri çatlatırcasına düşündürtmek gerek... Düşünceyi ise soyut hâlden, somut hâle geçirebilmek gerek...

Düşüneceğiz canımız acıyana kadar. 

İstişâre edeceğiz, sonuç canımızı acıtsa da, aleyhimize olsa da harekete geçeceğiz...

Çelme takacaklar, dahilî ve haricî bedhâhlar. 

Düşürecekler bizi düşündürtmemek için, canımızı acıtacaklar. 

Belki zaman alacak sonuca ulaşmak, amma yılmak yok! Şeytanı ve şeytanîleri hırsından çatlatana kadar tekrar yola koyulacağız, tekrar düşüneceğiz nerede hatâ yaptık diye... 

Başarı engelleri bilgi ile, basamakları sabırla birer birer çıkarak, yaptığın işin sonucunu görerek, söylediğin sözün nereye gittiğini bilerek söylendiğinde gelecek. Cehd, Sabır ve Zafer. 

“Gençlik” üzerinde birçok, panel, konferans, sempozyum, forum düzenlenmiş, makale, kitap, dergi ve araştırma yayınlamış olmasına rağmen Vuslat Dergisi, konunun önemine binâen tekrar gündeme taşıyarak unutulmaması, gündemden düşmemesi için gayretkeş olmuş bu sayısının dosya konusunu gençlere ayırmıştır. Dosya konusunu işleyen makalelerde “Genç”lerin ân itibariyle toplumumuzdaki durumlarına değinilerek bazı çözüm önerileri sunulmaya çalışıldı.  

Ey Gençlik! Aklet, İdrak et, Harekete geç...

Şairin dediği gibi, “Ben bir genç arıyorum gençlikte köprübaşı”

Okuduklarımızın amele dönüşmesi duâmızdır.

Selâm ve dûa ile.

Yazar:
İlhami Pınar
logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul