21 Ocak 2022 - Cuma

Şu anda buradasınız: / Gençlik Elden Gitmeden!
Gençlik Elden Gitmeden!

Gençlik Elden Gitmeden! Editör

Modern çağda insanın ve dolayısıyla da çağdaş gençliğin temel nitelikleri sıralanırken “endişeli, sıkıntılı, örfüne ve kendi kültürüne yabancılaşmış, bencil ve stresli olması” gibi özellikler baş sıralarda yer almıştır.

Yirmi birinci yüzyılda toplumlar teknolojinin gelişimiyle küreselleşen dünyada hızla değişimler ve gelişmeler yaşanmakta. Böyle hızlı ve derin değişmelerin, toplum hayatında çalkantılara, huzursuzluklara, bencilleşme ve birtakım yozlaşmaya yol açtığı da bir hakikattir.

İşte bu noktada, toplumun fertlerini bir arada barışık tutacak ve bilhassa gençleri kucaklayacak, aralarındaki bağları kuracak ve kuvvetlendirecek, bir faktöre, bir müesseseye büyük ihtiyaç vardır. Bu da, toplumları bir arada tutan inaç birliği, yani dindir!

Batı gençliğinin içinde bulunduğu uyuşturucu bağımlılığı korkunç boyutlara ulaşmıştır. Cinsel konulardaki aşırılıklar, ailevî skandallar, gasplar, cinayetler, günden güne artış gösteren intiharlar ve buna benzer olumsuz aşırı hareketlerin hepsi, haberleşme ve iletişim ağlarının gelişimiyle birlikte çoğaldı. Bizim gençlerimiz, bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Süratle dünyanın her yerine yayılan bütün bu menfi bilgiler, fikirler, hayat görüşleri ve değer yargıları, gencin kendi kimliğini oluşturma sürecinde olduğu bir dönemde çok olumsuz bir etki yapmaktadır.


Genç, içinde bulunduğu dönemin ruhî ve ahlâk bunalımı, batı kültürünün de bir yandan cezbedici görünüşü, öbür taraftan beyin yıkayıcı baskın etkisiyle âdeta şaşkına dönmektedir. Kendi geleneksel kültüründen ve değer yargısından kopmaya ve zaman içinde yabancılaşmaya başlamaktadır.

Bu problemlerin en önemlisi ise inanç problemidir. Günümüz gençlerinin büyük bir kısmı bir inanç boşluğu içindedirler. Zira inanç, insanın mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürebilmesi için en önemli şarttır. İmanı zayıf olan gençlerin, gerek kendisine, gerek ailesine ve gerekse içinde yaşadığı topluma yönelik birçok zararlı davranışlar sergiledikleri müşahede edilmektedir. Günümüzde insanların çoğu inanç ve âhiret bilincinden uzaklaşarak dünyevîleşmişlerdir. Özellikle gençler arasında bu anlayışın daha yaygın olduğu gözlenmektedir. Gençlerde ahlâkî yozlaşma, gün geçtikçe artmaktadır. Maalesef gençlerin çoğu, büyük bir hırs ve tutku ile dünyaya yönelmekte, şehevî arzu ve istekler peşinde koşmaktadırlar.

Günümüz gençlerinin elinden tutup onları yegâne Rableri Allah ile buluşturmak gerekir. Onlara âhiret bilinci vererek, ibadet şuuru ile yetişmeleri sağlanmalıdır. Ruhun gıdası verilmez de boş bırakılırsa, o zaman yanlış ve bâtıl şeylerle dolar. Çünkü insan ruhu boşluk kabul etmez. İbadet, duâ ve zikirden uzak olan günümüz gençleri, manevî bir boşluk içine düşmektedirler. Manevî boşluk içinde bocalayan bazı gençler, ateizm ve deizm gibi yanlış ve sapık akımlara meyil ettikleri görülmektedir. Halbuki gençlerimize iyi bir din eğitimi verilmiş olsaydı, asla yanlış akımlara yönelmezlerdi. Çünkü dinini tam ve doğru öğrenen, Allah ve Rasulüne (s.a.s) inanan ve bağlanan gençler, hayatlarını ibadet ve taat içerisinde geçirirler. Allah’ın yasaklayıp haram kıldığı yalan, gıybet, iftira, hile, hırsızlık ve zinâ gibi davranışlardan uzak duracaklardır. “Daha fırsat elde iken gençlerimize sahip çıkalım” temennisi ile hepinizi Allah’a emanet ediyoruz.

Selâm ve duâ ile…

Yazar:
Editör
logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul