05 Aralık 2021 - Pazar

Şu anda buradasınız: / Şehadet Şuurunu İdrak Etmek!
Şehadet Şuurunu İdrak Etmek!

Şehadet Şuurunu İdrak Etmek! Editör

ŞAHADET ŞUURUNU İDRAK ETMEK!

“Şahadet, bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara”

Şubat ayı, nice önemli şahsiyetlerin şehadetine tanıklık eden bir aydır. Pek çok İslâm âlimi ve mücahidi bu ayda şehid edilmiştir. Bu özelliğinden dolayı Şubat ayı, “Şehadet ayı” olarak bilinmektedir.

Rabbimiz Allah (c.c), Kur’an-ı Kerimde buyurduki: “Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz” (Bakara 2/154), Şahadet, İslâmî bir kavramdır! Müslümanlar, şahdet kavramını neyi ifade ettiğini, ne uğruna yaşayıp, ne uğruna ölüneceğini idraki içinde. Tâ ki modern zamanlara gelinceğe kadar bu, böyle idi. İdeolojiler, insanların dimağlarını altüst edinceye kadar  bu inaçla yaşadılar. Artık herkes bir ideolojinin ve hayat görüşünün uğrunda mücadele etmeye başladılar ve bu amaç uğrunda ölenlere de şehid ismini lâyık gördüler. Hâlbuki müslümanlar, Allah Teâlânın emir ve yasaklarına iman eden, yani İslâma ve inanan ve bu uğurda ölenlere şehid denileceğini bilirler.

Şehidlik, Allah’ın rızası ve cennet karşılığında candan geçmektir. Allah’a iman eden gerçek mü’minler, mallarını ve canlarını Allah yolunda feda ederler. Çünkü bir mü’min için Allah’ın, rızası, bu dünyada elde edilebilecek en yüksek makamdır.

 “Hiç şüphesiz Allah, mü’minlerden -karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere- canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,) Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da O’nun üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah’tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alış-verişten dolayı sevinip-müjdeleşiniz. İşte ’büyük kurtuluş ve mutluluk’ budur.” (Tevbe 9/111)

“Yoksa siz, içinizden cihad edenleri ve Allah’tan ve Resûlü’nden ve mü’minlerden başka sır-dostu edinmeyenleri Allah ’bilip (ortaya) çıkarmadan’ bırakılıvereceğinizi mi sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Tevbe 9/16) Buyurmakta yegâne Rabbimiz Allah Teâlâ !

İman ehli mü’min müslüman bir kişi, İslâm Dininin yeryüzüne hakim olsun diye savaşıp ölürse, onun şehid olduğuna inanılır! “Şehidliği konu edinen bütün ayet-i kerimeler, Allah yolunda ölmeyi şart koşmuştur.” Bugün milletçiliği meşruiyetin şartı olarak koşuyorlar. Bunları şart koşanların bazıları da ne yazık ki müslüman olduklarını söyleyen insanlardır. Hâlbuki müslüman, meşruiyetin kaynağının İslâm olduğunu bilir. Meşru olabilmek İslâm-a tabi olmakla gerçekleşir, Şer’î olan meşrudur, gayri şer’î olan gayrimeşrudur.

Allah Rasulü (s.a.s): “Her kim ilâ-yi Kelimetullah yücelsin diye, İslâm gerçekleşsin diye, Kur'ân ahkâmı yücelsin diye savaşıyorsa, işte o, Allah yolundadır. Onun varacağı yer cennettir. Onun bu yolda öldürülmesi şehadettir.” Manasındabeyânları olduğu malumdur!  Gayr-i İslâmî ideolojiler insanları, kendi dâvâları, inançları uğrunda hayat sürmeleri için çabalar ve öldükleri zaman şehid olacağını söyleyip onları kandırırlar. O yolda ölen kimsenin kavmi ve dâvâsı ne olursa olsun ister, Türkçülük ister Kürtçülük, ister Arabçılık ve ister Farsçılık olsun böyle dâvâlar üzerine ölenler, Kur’an ve Sünnet beyânıyla asla şehid değildir. Ve bu insanlar, Allah Teâlâ’nın istediği gibi iman etmedikçe yaptıkları hiçbir amelin Allah indinde bir anlamının olmayacağı da bilinmelidir.

Selam ve duâ ile

Yazar:
Editör
logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul