24 Ekim 2021 - Pazar

Son Sayı Başlıkları
Şu anda buradasınız: / Tevhid Davası Terkedilir mi?
Tevhid Davası Terkedilir mi?

Tevhid Davası Terkedilir mi? Editör

TEVHİD DÂVÂSI TERKEDİLİRMİ Mİ? 

 

İslâm'da Tevhid, Allah'ı birlemek demektir. “La ilâhe illallah” cümlesinin beyânıdır. Allah,tan başka ilâhları red edip, İlâh (yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite) olarak yalnızca O,nu kabul etmek manasına gelir. İnsanı, yeryüzündeki putlardan arındırıp, yalnızca Allah’a itaat etmeye çağırır. İslâm’a girişin anahtarıdır. “Kim tağutu'u inkâr edip de Allah'a iman ederse, şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir.”(Bakara 2/256) 

 

 Ulûhiyetin inancımızı Allah’tan başkalarına vermemek, ilâhlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve O'nun yanında ikinci bir ilâh edinmemeyi gerektirir. "Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın..." (Nisa: 4/36) "... Biz her ümmete, yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Rasul gönderdik." (Nahl 16/36) Bütün Rasullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur: "...Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilâhınız yoktur..." (A'râf: 7/59)

 

Tağutu reddetmek, Allah’ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevâyı ve şeytanı reddetmektir. "La ilâhe illallah" ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah’ı birleyerek, O'na benzer tutulanları terk etmektir. İnsan "La ilâhe illallah" dediğinde; ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının, koyduğu kanunlara, hayat nizâmlarına, putlara, kabirlere, ibadet etmenin baâtıl olduğunu ilan eder.

 

Kim bu kelimeyi, manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikadla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, işte o gerçek bir mü’mindir. Kim "La ilahe illallah" deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler, fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah’a şirk koşarsa o da mürted olur. "La ilâhe illallah" kelimesinden kastedilen; manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir

 

Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken tebliğ irşâd çalışmalarımız ihlâslı, samimî tavırlarımzın yerini, çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybektik. Hani toplumun bozulmuş hâlini İslâmî istikamete çevirecektik! Mücahid’ken mütahid oluverdik. Duruşumuzu kaybettik, siyasî ve maddî iktidar olummadığı zamanlardaki samimî ve fedakârdık, artık iktidar olundu, ama nedense o günler mumla aranır oldu.. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz., menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü âdil olacağımıza gittikce daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada oldugunu hep söyleyip dururken, şimdilerde onu parada pulda arıyoruz, falancâ zenginde ve makamda arıyoruz.
 

Hakkı  hakim kılacakken, amacımızı unuttuk. Nefsimizi dâvânın önüne geçirdik. Hani eşit ve âdil olacaktık komşusu aç iken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşimiz içinde onu isteyecektik. Ne çabuk  unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selâm vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk.
  
“Vuslat Dergisi” olarak 2021 yılının ilk ayında, Tevhidî düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah teâlâ’nın tek ilâh oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz.

 

 Selâm ve duâ ile  

 

Yazar:
Editör
logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul