17 Nisan 2024 - Çarşamba

Şu anda buradasınız: / ÖLÜM VUSLATA VARMAK!
ÖLÜM VUSLATA VARMAK!

ÖLÜM VUSLATA VARMAK! EDİTÖR

Allah’ın insana verdiği en büyük değer ona hitap etmesidir. Bunun yanında bu hitabı anlayabilecek ve bu hitabın gereklerini yerine getirebilecek kabiliyette yaratmıştır. Düşünce yeteneği, akıl ve irade verilmesi bunların temel olanlarıdır. Allah’ın en güzel ve kusursuz bir şekilde yarattığı, yeryüzünde halife kıldığı ve yaratılış hiyerarşisinde en üst mertebeye yerleştirdiği insan, bu özel konumu sebebiyle pek çok hakka sahibi olduğu gibi pek çok sorumluluk ve yükümlülüğü de yerine getirmekle sorumlu kılınmıştır.

Böylesine mükemmel bir yaratılışa sahip olan insanın başıboş yaratılmadığını yüce Allah şu ayetinde açıklamıştır. “Sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız?” (Mü’minûn, 23/115) Bu ayete de görüldüğü üzere insan bu dünyada sorumluluk sahibidir. Hatta dünyada sorumluluk sahibi olan tek varlık insandır.

Ölüm, her insanda varlığını hissettiren bir duygudur. Ölüm korkusunun birçok farklı sebebi olabilir. İmam Gazali, ölüm korkusunun sebeplerini şu şekilde özetlemektedir; İnsan yaşamın zevklerinden mahrum kalacağı için, İnsan bu dünyada sahip olduğu malını mülkünü kaybedecek olmasından dolayı, İnsan ölümden sonraki yerinin iyi mi ya da kötü mü olacağını tam olarak bilememesinden dolayı ölümden korkar.

Rasulullah (s.a.s.) buyurdular ki, “Tüm lezzetleri kesip koparanı çok hatırlayın.” (Tirmizi, Zühd, 2307) Ölümü tefekkür etmek her an ölüm gelecekmiş gibi yaşamak mü’minin günah ve haram bataklığından manevi olarak temizlenmesine tesiri olacaktır. Ölümden sonra hesaba çekileceğini bilmek ancak ölümden gaflet etmemekle mümkündür. Zira ölüm bir son değildir, ebedi bir hayata başlangıçtır, bir yok olmak değildir sonsuz hayata ilk adımdır. Oysa biz ölümü unuttuk sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar olduk. Müslüman ahirete iman etmiş kişidir, bu atalet ve gaflet uykusundan bir an önce uyanalım, ölümü hatırda tutarak haramlardan teberri ederek imanımızı güçlendirelim.

Âhir zaman geldi mi bilemeyiz ama özelde Müslümanlar genelde insanlık dünyaya bağlanmış hiç ölmeyecek gibi yaşamakta. Her geçen gün dünyaya bağlanma hırsı artan insanlığa bir nebze olsun hatırlatmak ve düşündürmek kaydıyla ölümü işlemeyi şu ortamda uygun gördük.

Vuslat Dergisi” olarak, dünyevileşen Müslümanları ölüm ve âhireti hatırlatmak ve tefekkür etmek adına bu ay ki kapak konumuzda “ölüm”ü işlemeyi uygun gördük… Değerli katkılarını esirgemeyen yazarlarımıza müteşekkiriz… Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle Rabbimiz Allah (c.c.)’a emanet olun.

Selâm ve duâ ile.

Yazar:
logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul