22 Ocak 2018 - Pazartesi

Şu anda buradasınız: / İSLÂMÎ İLİMLERİN PEŞİNDE OLMAK

İSLÂMÎ İLİMLERİN PEŞİNDE OLMAK

İSLÂMÎ İLİMLERİN PEŞİNDE OLMAK

“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” ( Zümer, 39/9)

 

İlim demek, bilgi demektir. İlim demek, edep demektir. İlim demek, kendini bilmek demektir. İlim demek, kulluğun bilincinde ve şuurunda olmak demektir. Bunun içindir ki,  İslâmî ilimleri doğru kaynaklardan, doğru bir şekilde elde etmek gerekiyor.  Yanlış öğrendiğimiz her bilgi, bizi gerçek ve doğru ilimlere yabancılaştırır.  Gerçek ilmi kaybetmek, rotasını şaşıran gemiye benzer. Rotasını şaşıran gemiye, hiçbir rüzgâr yardım etmez.

Müslüman şahsiyetler olarak, Müslüman toplumlar olarak, yaptığımız her şeyin, mutlaka ilmini öğrenmemiz gerekiyor.  Bunun içindir ki, İslâm Medeniyeti, aynı zamanda bir ilim medeniyetidir.  İslâm’da her şeyin bir anlamı vardır. İslâm, insanların hayatını ilimle anlamlı kılar.  İlmin kuralı: Okumak, araştırmaktır ve yazmaktır!

Allah Teâlâ, Kur’ân’da şöyle buyurmaktadır:

“Yaratan Rabbinin adıyla oku.

O, insanı bir alak'tan yarattı.

Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir;

Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.

İnsana bilmediğini öğretti.” (Alak, 96/1-5)

Kur’ân ve Sünnet ışığında birçok önemli ilim gün yüzüne çıkmış ve İslâm âlimleri tarafından bu ilimler geliştirilmiştir.  “Vuslat Dergisi” olarak, Ocak sayımızda bu ilimlerin bazılarına temas edeceğiz. 

Üzerinde duracağımız konular şöyle:

1- İslâm düşüncesinde Naklî ve Aklî İlimler

2- Hadis İlminin Ortaya Çıkışı

3- Kelam İlminin Teşekkülü

4- Tefsir İlminin Ortaya Çıkışı

5- Fıkıh İlminin Ortaya Çıkışı

Rasulullah (s.a.s.) ilim hakkında şöyle buyurmaktadır:

“İlim aramak, (kadın-erkek) her Müslüman üzerine farzdır.”( Sünen-i İbn Mace, Mukaddime B.17, Hds.224.)

 “Farz-ı ayn olan ilim, mü’min müslüman kulun, kendisiyle Rabbi Allah’a ibadet ettiği, kulluk vazifesini hakkıyla yerine getirdiği ilimdir…Kadın olsun, erkek olsun her mü’min müslümanın üzerine farzdır ki, kulluk vazifelerini yerine getirmek için ihtiyaç duyulan ilmi elde edip, onunla amel etsin!..”

Ve Halep…

Halepli Müslümanlar, zalim Esad rejimi ve onun işbirlikçileri tarafından vahşî bir şekilde,  çocuk, kadın, yaşlı denmeden, hedef gözetmeksin bir gecede Müslüman halkın üstüne bomba yağdırıldı. Halep’te binlerce Müslüman, dünya insanlarının gözü önünde, mazlum bir şekilde şehid edildi.  Dergimiz daha önce Suriye ile ilgili önemli dosyalar yaptı. Suriye hakkında makaleler yayınladı. Elbette ki, Suriyeli Müslüman kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Bizler, onlara ve diğer mazlum coğrafyadaki kardeşlerimize her zaman için, Ensarlık görevimizi yapmaya devam edeceğiz.

Allah (c.c.), Müslüman halkları, zalim rejimlerden ve zalim güçlerden kurtarsın!

Gelecek sayıda tekrar buluşmak ümidiyle, Allah’a emanet olunuz.

Selâm ve duâ ile…

 

 

Yazar:
Ziya Gündüz
logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul