24 Kasım 2017 - Cuma

Şu anda buradasınız: / MÜCTEHİD, MÜCAHİD VE ŞEHİD İMAM-I A’ZAM EBU HANÎFE

MÜCTEHİD, MÜCAHİD VE ŞEHİD İMAM-I A’ZAM EBU HANÎFE

MÜCTEHİD, MÜCAHİD VE ŞEHİD İMAM-I A’ZAM EBU HANÎFE

Tarih boyunca İslâm ümmeti içerisinde, çok büyük âlimler ve müctehidler çıkmıştır. Bu müctehidlerden birisi de hiç şüphesiz, Hanefî Mezhebi’nin kurucusu İmam-ı A’zam Ebu Hanîfe (rh.a.)’dır. Ebu Hanîfe, üstün bir zekâya sahip, ahlaklı, istişareyi önemseyen, Kur’ân ve Sünnet merkezli hayatını ve fikirlerini inşa eden bir şahsiyettir.  

İmam Ebu Hanîfe gibi, büyük bir İslâm âliminin hayatını inceleyenler, O’nun düşüncelerinin ve ictihadlarının ne kadar önemli olduğunu, çok net bir şekilde göreceklerdir. Çünkü O, ilmî ve ictihadlarıyla tarihten günümüze kadar, İslam ümmetinin karşılaştığı fıkhî problemler noktasında,  derin bilgisiyle çözümler gündeme getirerek ümmetin önünü açmıştır.  İslâm ümmetinin uyanışına ve istikamet üzere yaşamasına katkı sağlayan Ebu Hanîfe’yi doğru bir şekilde anlamak ve anlatmak, her muvahhid mü’minin vazifesidir.

İmam Ebu Hanîfe (rh.a.)’ın yolunu takip edenler ve kendilerini Hanefî Mezhebine nispet edenler,  İmam Ebu Hanîfe’yi  ve O’nun çizmiş olduğu yolu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Çünkü insan, mensubu olduğu mezheb ve o mezhebin oluşmasına öncülük eden âlim hakkında,  mutlaka bilgi sahibi olmalıdır. Müslümanlar,  hangi Müctehidi takip ediyor ve taklid ediyorsalar bunu, bilinçli bir şekilde yapmalıdır. İmam Ebu Hanîfe’nin ilmini, takvasını, usûlünü ve cihad anlayışını muvahhid mü’minlerin mutlaka örnek alması gerekiyor.

İmam Ebu Hanîfe (rh.a.), Emeviler ve Abbasiler döneminde, cesur ve kararlı bir şekilde yöneticilerin yaptıkları haksızlıklara, işledikleri zulümlere açıkça karşı çıkmıştır. İmam’ın derdi makam değil, âdîl bir yönetimin gerçekleşmesiydi. Kendisine teklif edilen kadılık görevini kabul etmemiş ve bunun bedelinin ağır olacağını bilmesine rağmen, inandığı dâvâ uğruna bu konuda asla taviz vermemiştir. 

Vuslat Dergisi olarak, İmam Ebu Hanîfe’yi gündeme getirmemizdeki maksad, Ebu Hanîfe’yi daha iyi tanımak ve tanıtmaktır. Çünkü İmam Ebu Hanîfe ile ilgili tarihte ve günümüzde iftiralar ve karalamaların çokluğu malumdur.  Hem O’nu sevenlere, hem O’na muhalif olanlara,  faydalı olacak bir kaynak mahiyetinde, konun uzmanı kıymetli yazarlarımızla birlikte bir dosya hazırladık.

Bu ay, dergimizin içeriğinde hangi başlıklar var onların bir kısmını da burada hatırlatmakta fayda görüyorum:

“İmam Ebu Hanîfe’nin Hayatı”, Ebu Hanîfe’nin Akıl ve Vahiy Anlayışı”, “Ebu Hanîfe ve Hadis”, “Şeyhu’l Muhaddisin İmam Ebu Hanîfe”,  "İmam-ı A'zam Ebu Hanîfe Müsnedi’nden Bazı Hadis-i Şeriflerin Değerlendirilmesi”, “İmâm-ı A’zam Ebu Hanîfe’nin Fıkhî Metodolojisi”, “Ebu Hanîfe ve Ehl-i Hadisin Sünnet Anlayışlarındaki Temel Farklar”, “Ebu Hanîfe’de ‘İnsan Davranışı’ ve Kur’an Mesajı”, “En Faziletli Cihadın Mücahidi: Şehid İmam-ı A'zam Ebu Hanîfe”, “Ebu Hanîfe İle İlgili Müspet ve Menfi Rivayetlerin Değerlendirilmesi”, “Ebu Hanîfe’nin Fikhi Yöntemi ve Bunun Sonraki Dönem Usûl Düşüncesine Etkileri”.

Ayrıca, Vahdet Vakfı Onursal Başkanı, değerli ilim adamı Hüsnü Aktaş Hocamızla, genel yayın yönetmenimiz İlhami Pınar, Ankara Vahdet Vakfı Genel Merkezinde, İmam Ebu Hanîfe (rh.a.) üzerine önemli bir mülakat gerçekleştirdi.  Bu mülâkatın önemli olduğunun altını çiziyoruz.

Büyük İmam Ebu Hanîfe hakkında, anlatılması yazılması gereken birçok konu var.  Biz konuların bir kısmını gündeme getirdik.  Kıymetli yazarlarımızın büyük özveri ile hazırlamış oldukları İmam Ebu Hanîfe ile ilgili ilmî makaleleri severek okuyacağınızı ve faydalanacağınızı ümid ediyoruz.

Bu sayımıza katkıda bulunan ve konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz bütün hocalarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Gelecek sayıda buluşmak ümidiyle Allah’a emanet olunuz.

Selâm ve duâ ile…

 

 

 

 

 

Yazar:
Ziya Gündüz
logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul