24 Kasım 2017 - Cuma

Şu anda buradasınız: / VELÂYET BİLİNCİNİNİN FARKINDA OLMAK

VELÂYET BİLİNCİNİNİN FARKINDA OLMAK

VELÂYET BİLİNCİNİNİN FARKINDA OLMAK

İslâm, bütün insanlığa gönderilmiş en mükemmel dindir. İslâm, bütün boyutlarıyla birlikte, bilinmesi ve yaşanması gerekiyor. Allah (c.c.), insanoğlunu yoktan var etmiş ve nasıl yaşaması gerektiği ile ilgili insan kullarına, Kitaplar ve Peygamberler göndermiştir.

Biz Müslümanlar,  Rabbimiz Allah’ın bizden nasıl yaşamamızı istediğini, Kur’ân ve Sünnet’ten öğrenmekteyiz. Kur’ân ve Sünnet’te, hayatımızı ilgilendiren birçok önemli kavram var. Bu anahtar kavramlarından birisi de hiç şüphesiz, “velâyet” kavramıdır.  Velâyet kavramı, oldukça geniş bir kavramdır. Velâyet dediğimizde aklımıza, hem siyasî, hem ailevî, hem hukukî ve ayrıca toplumsal birçok konu gelmektedir. Çok geniş olan velâyet kavramı, yaşadığımız toplumda, yeterince bilinmemekle birlikte, doğru bir şekilde de uygulanmamaktadır.

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere velâyet konusu, birçok mânâ içermektedir. Velâyet kısaca şu şekilde tarif edilmektedir:  “Bir kimsenin veya bir topluluğun bir başkasına kendisini ilgilendiren her konuda tasarruf hakkını devretmesidir.”   

Kim kime yetki veriyor? Kim kimin üzerinde, velâyet sahibidir? Gerçekten de velâyet konusunda ne kadar bilgi sahibiyiz? Bu soruları çoğaltmak, mümkündür.

Örneğin İslâm hukukçuları, velâyeti şöyle tarif etmişledir: “Velâyet, başkası üzerine ister istemez sözünü geçirmeyi, itaat edenle işi üzerine alan arasındaki ilişkiyi konu alır. İçerisinde sevgi ve yardım mânâlarını da barındıran velâyet, genel olarak, aile içerisinde akrabalık, ümmet içerisinde ise imâmet (önderlik-halifelik) konularını ele almaktadır.”

Peki,  velâyet konusunda, velâyet verirken, nelere dikkat etmemiz gerektiği hususunda, yeterince şuurlu davranıyor muyuz? Sorusunun cevabını dosya konumuza bırakıyor ve bu ayki dosya konumuzu velayetin bir kısmı olan “Allah’ın velileri”, Allah’ın kendilerine veli olduğu” ve “birbirlerinin velileri”  olan mü’min Müslümanların kimler olduğunu anlayıp anlamaya ayırdık.

 “Vuslat Dergisi” olarak, Kur’ân ve Sünnet ışığında, velilik konusunu kıymetli yazarlarımız ile birlikte araştırdık. Elbette ki, böyle hayatî bir konu hakkında mutlaka bilgi sahibi olmak gerekiyor. Kişi, bir konuyu önce doğru öğrenmeli, sonra da doğru bir şekilde uygulamalıdır.  Biz, bu dosya konumuzla birlikte karınca misali hatırlatma görevimizi ihya etmeye çalıştık.

Kıymetli Okuyucularımız,

Geçtiğimiz ay Müslümanlar olarak, Kurban Bayramı’nı idrak ettik. Akraba, komşu, eş-dost ziyaretlerinde bulunduk. İslâm coğrafyası için, duâlar ettik. Kimilerimiz kurbanlarını, Afrika ülkelerinde vekâlet vererek kestirdi. Bu güzel amellerin hayatımızda daima canlı kalması için, üstün bir çaba göstermemiz gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Gelecek sayıda, tekrar buluşmak ümidiyle, Allah’a emanet olunuz.

Selâm ve duâ ile…

Yazar:
Ziya Gündüz
logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul