18 Ocak 2018 - Perşembe

Şu anda buradasınız: / AHMET VAROL’UN KALEMİNDEN MÜSLÜMAN KARDEŞLER

AHMET VAROL’UN KALEMİNDEN MÜSLÜMAN KARDEŞLER

Kitaplar Bilgiye Ulaşmanın Köprüsüdür

Vuslat Dergisi yazarlarından Ahmet Varol’un kalem aldığı “Müslüman Kardeşler’e Yönelik Eleştiriler ve Cevaplar” isimli eseri Nida Yayınları tarafından okurların beğenisine sunuldu.  Müslüman Kardeşler Teşkilatı kurulduğu günden buyana müslümanların ilgi odağı olmuştur. Dolaysıyla da Müslüman Kardeşler’le ilgili olumlu-olumsuz düşüncelerde gündeme gelmiştir. Kitaplar doğru bilgiye ulaşmak için birer köprüdürler. Müslüman Kardeşler’le ilgili zihnimizde ki soruların cevaplarını bu eserde bulmanız mümkündür. Bu kısa girişten sonra kitap hakkında detaylı bilgiye geçebiliriz.

 

Müslüman Kardeşler ve Muhtelif Eleştiriler

 

Özelikle Arap dünyasında son dönemde meydana gelen ayaklanmalar ve siyasi değişim süreciyle birlikte daha çok öne çıkan Müslüman Kardeşler'e muhtelif eleştiriler de yöneltilmiş durumda. Bu eleştirilerin bazıları dar bir çerçevede kalmış ve sadece eleştiride bulunan kesimlerin kendi tercihleriyle ilgili olsa da bazıları da geniş çerçevede gündeme gelen ve konuşulan konular. Doğal olarak cemaatin ileri gelenleri de eleştirilere cevap vermeye ve eleştirildikleri konularda seçimlerini neye dayandırdıklarını izah etmeye çalışmışlar. İslâm dünyasındaki gelişmeler hakkındaki bilgilendirme çalışmalarıyla, makaleleriyle ve konferanslarıyla tanınan Ahmet Varol da özellikle öne çıkan ve farklı kesimler tarafından tartışma konusu yapılan bazı önemli eleştirilere cemaatin verdiği cevaplar hakkında, dayandıkları gerekçeleri de naklederek okuyucularını bilgilendirmeye çalışmış.

 

Müslüman Kardeşlere Yapılan Eleştirilere Cevaplar

 

Müslüman Kardeşler'e Yönelik Eleştiriler ve Cevaplar kitabı üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde eleştirinin genel bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra hilafetin ortadan kaldırılmasının ardından yeniden İslâm'ın hayata bütün yönleriyle hâkim kılınması için faaliyette bulunma amacıyla ortaya çıkan oluşumlar hakkında özet bilgiler verilmiş ve bu nitelikteki oluşumların en geniş alana yayılmış olanı durumundaki Müslüman Kardeşler'in eleştirilere hedef olmasının sebepleri üzerinde kısaca durulmuş.

 

İkinci bölümde, cemaatin ileri gelenlerinden ve aynı zamanda saygın İslâm âlimlerinden olan Prof. Dr. Tevfik el-Va'i'nin bu cemaate yönelik eleştirilere cevap amacıyla yazdığı "el-İhvanu'l-Muslimun: Kubra'l-Harekâti'l-İslâmiyye, Şubuhat ve Rudud (İslâmî Oluşumların En Büyüğü Müslüman Kardeşler: Eleştiriler ve Cevaplar)" adlı kitaptan yararlanılarak özellikle İslâmî kesimde tartışma konusu olan bazı eleştirilere ve cevaplarına yer verilmiş.

 

 

Sonuç

 

Müslüman Kardeşler'in güncel çalışmalarına yöneltilen eleştiriler ve özellikle son değişim sürecinde önünün kesilmesi amacıyla oynanan oyunlar hakkında Ahmet Varol'un yazdığı makalelerle araştırma dosyalarından oluşuyor.  Bu eseri hem okuyalım hem de okutalım! Böyle bir çalışmayı biz kardeşlerinin istifadesine sunduğu için, Ahmet Varol Hocamıza teşekkürü bir borç bilirim.

 

Eser hakkında detaylı bilgi için:  (0216) 612 78 22 / Vuslat Kitap Kulübü

 

 

 

 

Yazar:
Ziya Gündüz
logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul