17 Ocak 2018 - Çarşamba

Şu anda buradasınız: / MOLLA SADRETTİN YÜKSEL ŞEVKLE TALEBELERİNE İLİM ÖĞRETİYORDU!

MOLLA SADRETTİN YÜKSEL ŞEVKLE TALEBELERİNE İLİM ÖĞRETİYORDU!

  

Hocam Sadrettin Yüksel’in İşaratül-İ'caz’daki yazısından namını duymuştum. Ayrıca “İslami Araştırmalar” isimli eserinden istifade etmek nasip oldu.  O zamanlar tıp talebesiydim. Okul bitip, askerliğimi Gölcük’te yaptığım sırada, İstanbul’da hocamızı ziyaret etmek nasip oldu. Fatih Camii müezzininden adresini aldım. Kendisiyle görüşme talebinde bulunduğumda Sadrettin Hoca ziyareti hemen kabul etti. Ve gayet mütevazı bir şekilde karşıladı. Herkeste bu davranış bulunmaz. Bu da İslam Ahlakının bir tezahürü olsa gerek.

 

İslami ilimlere olan iştiyakım belki dedemin ve dedemin babasının ve aynı zamanda babamın hoca olmasından etkilenmişimdir. Doğu’da İslami ilimler oldukça revaçta…

 

İhtisasımı İstanbul’da yapmam vesilesiyle hocamızın derslerine katılma bahtiyarlığına erdim. Hocamız, talebelerinin taleplerini de dikkate alarak Molla Cami kitabından ders verdiğinde sene 1980 civarıydı, daha sonra tefsirde Kadı Beydavi, Said Nursi Kızıl İcazı, Usulü Fıkıhtan, bazı bahisleri ve el-Fıkhu ala'l-Mezahibi'l-arbaa, Sadi Havva’nın El İslam, Abdullah Nasuh Ulvan, Kıssat’ül Hidayesini, İmam Birgivi’nin İmtihân-ül-ezkiyâ ve daha birçok kitapları okuttu… Ders verirken yüksek sesli hitabından dolayı bazen yorulduğu gözlenirdi…

 

Tipili bir kış günü, sabah dersine gitmeye erindim, fakat Sadrettin Yüksel hoca efendi, o kış havasının şiddetine rağmen dersine gelmişti. Şevkle talebelerine ilim öğretmeye devam ediyordu. Hocamız Mısır’ı örnek vererek bizde de müştehidi izama karşı tavrın gelişeceğini işaret etmişti. Bu modernleşme hastalığına yakalananlara, önce müştehidleri inkar, bilahare Sünnet ve daha sonra Kur’an’a itirazlarını gelişeceğine değiniyordu. Okuduğumuz metinleri Arapça ibaresine oldukça hâkimdi. Farklı nüshaları daima dikkate alır, bir defasında alıp kütüphanesinden bir kitaptan haşişeyeye bakma ihtiyacı his etmişti. Koca kütüphanelerin (Süleymaniye)  tek müdavimi gibiydi. En son dersi Said Nursi’nin “İşaratül – İcaza” yazdığı takriz oldu.

 

 

 

 

 

Yazar:
.
logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul