20 Ocak 2018 - Cumartesi

Şu anda buradasınız: / İYİLEŞTİRME SANATI

İYİLEŞTİRME SANATI

Tabela oluştur

                                                                                                   

 

Tıp; ilimi, sanatı, hikmeti, hüneri, kültürü ve dini içinde barındıran ve sadece bilimsel verilerle yetinmeyen bir disiplindir. Günümüz Ortodoks Batı tıbbı nerede ise sadece bilimsel verileri referans alıp, insan gibi bir muammayı tedavi etmeye kalkarak baştan kaybetmeye mahkûm.    

 

Hastalıkla mücadele ve şifa arama tarihçesi çok eskilere yani yaratıldığımız günlerden başlar. Zaman içinde birçok değişikliğe uğramasına rağmen hastalıkların tedavisinde kullanılmayan bir nesne de neredeyse yok. Binlerce yıldır insanlar doğar, hastalanır, yaşar ve ölür. Hastalıklar, tedaviler, hastalıklara toplumun biçtiği rol, zamana, kültüre, medeniyete, dini inançlara bağlı olarak hep değişir.

 

Tıp tarihi tedavi yöntemlerinde oldukça zenginlikler ile aslında günümüz hastalıklarında da referans olabilmeli. Sadece kanıta dayatılarak, hekimlik mesleğinin sanatsal yönü göz ardı edilmemeli diyorum. 30 yılı aşkındır devam ettiğim bu mesleğe iyilik yapmanın insanların şifasına vesile olmanın en kolay ve kestirme yolunun bu olduğu kanaatindeyim.

 

Aslında hastalar genellikle içinde taşıdıkları doktorları ile biz hekimlere müracaat ediyor. Bize düşen en önemli sorumluluk hastalarımızın birçoğunda hazır bulunan bu tedavi iksirini ortaya çıkartmaktır. Tedavi etme sanatının en önemli unsurunun bu olduğu gerçeği son yıllarda Batı tıbbındaki açmazlarla daha iyi anlaşıldı. Tıbbın ticarileştirilmesi nedeni ile hastalarda oluşan güven erozyonu sonucu ortada cirit atan şarlatanların önünü kesmenin de yolu bazı meslektaşlarımızın at gözlüklerini çıkartarak, hastalara ve hastalıklara daha bütüncül bakabilmeleri çözüm gibi geliyor bana…

 

Tüm teknolojik gelişmeler ve üretilen çağdaş ilaçlar ve tedavi metotları belli bir yere kadar yarar sağlarken, çoğu vakada beklenmedik birçok olumsuz gelişmenin sonucu sorgulanır hale gelmiştir. Yüzyılımızın başında heyecan ve büyük ümitler bağlayarak sarıldığımız birçok tedavinin daha sonraki yıllarda aynı zamanda ölümlere veya nesilden nesile sakat kalmalara sebep olduğunu görmemiz bizi bu gerçeklilikle karşı karşıya getirdi.

 

Hastalık başta da belirttiğim gibi tüm canlı yaratıkların vazgeçilmez yazgısı. İnsan, bitki, hayvan fark etmez canlı ise hücrelerden yaratılmış ise muhakkak mükemmelliğinin yanında fıtratı gereği çeşitli hastalıklara yakalanacak ve tedavi içinde çareler peşinde koşacaktır.

 

Şifayı ararken arı misali her çiçekten bir katre almak gerekiyor. Günümüz tıbbın kaynağı olan Ortodoks Batı tıbbında dua, meditasyon, yoga, Tibet tıbbı ayurveda akupunktur, ozon kuantoloji gibi uygulamalar yeni yeni giderek artan bir rağbet görüyorsa bunun açıklaması yukarda arz ettiklerim olmalı… Uzaktan dua seansları ile hastalıkların tedavisi. Bu tedavilerin olumlu sonuçları ve ilgili çeşitli araştırmalarda görülen inanması güç gerçekler.

 

Tüm bunların ortak adresi insanın et ve kemik dışında olan yapısı yani zihin ruh ve maneviyatı… Bugüne kadar yapılan çalışmaların çoğu biyolojik bedenimizle ilgili. Astral bedene yönelik çalışmaların yetersizliğinden olsa gerek bu son çalışmaların olumlu sonuçları önümüzdeki yıllarda bu alandaki birçok boşluğun doldurulması gerekliliğini desteklemeye devam edecektir.

 

Yukarıda özetlemeye çalıştığım gerçekler biz hekimlerin aynı zamanda birer sanatkâr olması gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Bunun adı iyileştirme sanatı… Bu sanatsal zenginlik ile biyolojik bedenimize yönelik tedavi girişimlerine paralel olarak enerji bedenimizdeki kilitleri açmanın yollarını aralamalıyız diyorum. Bu sanatta hekimlik ilimi, doğru yönlendirme, hastalıkları hastalarının anlayacağı seviyede tanımlama ve tedavide de arı misali her şeyden yararlanma becerilerini taşıma olarak açıklanabilir. Hekimlik sanatı tarih öncesi yıllarda da insanları tedavi etmeyle uğraşmış. Günümüzde de bu uğraşısında çok mesafeler kat etmesine rağmen hala açmazlar, çıkmaz sokaklarda çaresizlikler içinde olmaya devam ediyor.

 

Haddi aşmadan, sağlığı ticarileştirme bataklığına düşürmeden empati ve sempati kanallarını sonuna kadar açık tutarak, önce zararlı olmama ilkesi ile yolumuzu aydınlatmaya devam edersek birçok olmazı oldurabiliriz diyorum. Sağlık ve mutluluk dileklerimle...

 

Yazar:
Dr. Ali Akben
logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul