22 Ocak 2018 - Pazartesi

Şu anda buradasınız: / ŞEHİD İSKİLİPLİ MUHAMMED ÂTIF HOCA

ŞEHİD İSKİLİPLİ MUHAMMED ÂTIF HOCA

ŞEHİD İSKİLİPLİ MUHAMMED ÂTIF HOCA

İslâm tarihi, nice şehidlik ve kahramanlıklarla doludur. Gerek Rasulullah (s.a.s.) döneminde, gerekse yakın tarihte, birçok Müslüman canlarını aziz İslâm’a feda etmişlerdir.  Bu yiğit kahramanların gayesi, Allah’ın Dini’nin yeryüzüne hâkim kılınmasıdır.  Bunun için inandıkları dâvâ uğruna, canlarından vazgeçtiler ve zerre taviz vermediler.   

“Mü’minler içinde öyle yiğitler var ki, Allah’a verdikleri söze daima bağlı kalmışlardır. Onlardan kimi, sözünün gereğini yerine getirdi (ve şehit oldu), kimisi de sırasını beklemektedir…” (Ahzab, 33/23)

İşte bu yiğitlerden birisi de hiç şüphesiz Büyük İslâm âlimi Şehid İskilipli Muhammed Âtıf Hoca’dır…  Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamış büyük bir âlim…

İskilipli Âtıf Hoca, kalemiyle, hitabetiyle, derin düşüncesiyle, Müslümanların uyanması ve birlikte hareket etmesi konusunda çok ciddi mücadele vermiştir. Osmanlı’nın yıkılışıyla yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik ve gayr-i İslâmî sistemine asla boyun eğmedi. Bu kurulan yeni rejimin, İslâmî bir rejim olmadığını, Müslümanların bu rejimi kabul etmeleri halinde batıllaşacaklarını ve özlerinden uzaklaşacaklarını, hiçbir otoriteden korkmadan dile getirdi.  Bunun için kitaplar ve risâleler kaleme aldı.  Yazdığı bütün risaleleri ve kitapları,  ayet, hadis ve İslâm ulemâsının görüşleriyle delillendirdi.

Avrupa’ya benzemeyi engellemek için, "Frenk Mukallidliği ve Şapka" adını verdiği ilmî bir kitap kaleme aldı.  Bu kitabın basımından sonra “Şapka İktisası Kanun”a muhalefet ettiği iftirasıyla, "İstiklâl Mahkemeleri" tarafından suçlu ilân edilip, 4 Şubat 1926 yılının Perşembe günü şafağında Ankara Hapishânesi'nin önüne kurulan sehpada asılarak şehid edildi. 

Müslümanlar olarak tarihimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Gayr-i İslâmî sistemlerin, Müslümanlara yaptıkları zulümleri,  haksızlıkları,  herkesin açık bir şekilde bilmesi gerekiyor.

“Vuslat Dergisi” olarak daha önceki yıllarda, “Molla Sadreddin Yüksel” ve “Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi”nin hayatlarını ve mücadelelerini gündeme getirmiştik. O dosya çalışmalarımız, okuyucu tarafından büyük bir ilgi gördü. Bu sayımızı da Büyük İslâm âlimi Şehid İskilipli Âtıf Hoca’nın mücadelesine ayırmayı uygun gördük.

Yazarlarımız, dosya konumuzla ilgili şu makaleleri kaleme alıp okuyucularımızın faydasına sundular.

Bülent Gökgöz, “Batılılaşma ve Uluslaşma Çabalarına Karşı Mücadele Veren Bir Âlim, Şehid İskilipli Âtıf Hoca” başlıklı makalesinde, “geçmişini bilmeyen toplumların geleceklerini inşâ edemeyeceğini” dile getirerek Şehid Âtıf Hoca’nın neden gündemleşmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır.

Ahmed Kalkan, “Düzen Hangi Âlime Zulmetmiyor Ki” isimli yazısında, “İslâm tarihinin zâlim sultanlara ve kötü yöneticilere karşı gelen güçlü âlimlerle dolu” olduğunu ifade ediyor.

Mehmet Sılay ise, “İskilipli Âtıf Hayatı ve Mücadelesi” konulu çalışmasında, Şehid Âtıf Hoca’nın hayatından kesitler sunuyor.

Dosya konumuzun dışında da kıymetli yazarlarımızın siz değerli okurlarımız için kaleme aldığı makaleleri bu ayki sayımızda bulabilirsiniz.

Ayrıca bu ay ki “Vuslat Dergisi” okurlarına, Şehid İskilipli Âtıf Hoca’nın “Frenk Mukallidliği ve Şapka” isimli eserini sadeleştirerek hediye etmektedir.

Böylece 2015 yılı çalışmalarımızı tamamlamış olduk.

Gelecek sayıda tekrar buluşmak ümidiyle,  Allah’a emanet olunuz.

Selâm ve duâ ile…

 

Yazar:
Ziya Gündüz
logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul