18 Ocak 2018 - Perşembe

Şu anda buradasınız: / MISIR’DA SİYASİ YAPILANMA

MISIR’DA SİYASİ YAPILANMA

Kadro Değişikliğinden Sistem Değişikliğine

Muhtelif Arap ülkelerinde halk dikta rejimlerini devirmek için büyük kalabalıklarla meydanlara çıktı. Kararlı mücadeleler verdi. Dikta rejimleri vasıtasıyla korku saltanatlarını yürüten diktatörler önce biraz direndi. Ama sonra bazıları daha fazla direnmelerinin hayatlarına mal olabileceğini düşünerek koltuklarını terk ettiler. Bazıları da inatçılıklarını sürdürdü. Direnen kitleleri sokak sokak takip edecekleri ve fare deliklerine girseler bile peşlerini bırakmayacakları tehdidinde bulundular. Ama sonunda kendileri o deliklere girdi ve öfkeli kalabalıkların şiddetine maruz kalarak hayatlarını kaybettiler.

Bu devrimler ilk etapta zalimleri deviren devrimler oldu. Asıl önemli olan sistemlerinin de tamamen devrilerek yerine Allah'ın koyduğu hükümleri gözeten, hakka ve adalete riayet eden, zulmün tümüyle önünü kapatan yeni sistemlerin hâkim kılınmasıdır. Korku saltanatları kurmuş zalim diktatörlerin devrilip onların yerine insaflı birilerinin getirilmesiyle kadro değişikliği yapılmış olur. Ama eski diktatörlerin mirası durumundaki zulüm sistemleri ayakta kalırsa hak ve adalet hâkim kılınmış, halkın hakkı tercihini ortaya koyacak devrim tamamlanmış olmaz. Güdük ve yeni kadrolar tarafından istismara açık kalır. Bir veya iki halkadan sonra uluslararası güçlerle işbirliğine açık kadrolar tarafından yeni korku saltanatlarının kurulmasına müsait olur.

Kurulacak sistemde hak ve adalet ilkelerinin mutlaka belirleyici ve denetleyici ana unsur olması gerekir. Yüce Allah'ın vahiyle bildirdiği adalet ilkelerinde yönetici kadronun, bu kadroyu denetleyecek ve yeri geldiğinde görevden alacak meclisin halk tarafından seçilmesine engel bir kural yoktur. Hatta halka böyle bir imkân ve fırsat tanınması günümüz şartlarında yönetimin adalet çizgisinden ayrılmasına, zulme kaymasına engel olunmasını sağlayabilir. Ama vahyin temel ilkeleri siyasi irade için de halk iradesi için de ana yolu belirler. Vahyin belirlediği ana yoldan çıkılması bir sapmadır.

Mısır'da bugün kadro değişikliği merhalesinden sistem değişikliği merhalesine geçiliyor. Kadro değişikliği merhalesinde halk yerel korku saltanatıyla savaştı. Sistem değişikliği merhalesinde ise uluslararası güçlerin kurduğu korku saltanatıyla savaşmak zorunda. Bu güçlerin korku saltanatı belki askerlerle, silahlarla değil siyasi oyunlarla, sinsi tuzaklarla ve içerideki işbirlikçilerine inşa ettireceği duvarlarla zorluk çıkaracak. Bu yolla devrimin tamamlanmasının engellenmesi, eski işbirlikçi düzenin ana yapısının korunması için muhtelif yollara başvuracak. Dolayısıyla halkın bu merhalede daha zor bir mücadele vermesi gerekecektir.

Biz de geçiş döneminin ardından yeni sistemin inşa edilmesi merhalesinde meydana gelen gelişmeler hakkında özet bilgiler vermek istiyoruz.

Seçimlerden Çıkan Sonuçlar ve Parlamentonun Aritmetiği

Mısır'da geçiş döneminde yönetimi devralan Yüksek Askerî Konsey seçim sisteminde bazı değişiklikler yaptı. Bu değişikliğe göre seçimler üç aşamada tamamlandı.

İlk aşama 28 Kasım 2011 son aşama ise 11 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Her bir aşamada 9 vilayette ve iki gün boyunca oy kullanıldı. Her bir aşamanın bir esas oy kullanımı, bir de kesinleşmeyen sandalyeler için iadesi gerçekleştirildi. Her seçim bölgesinden üç milletvekili seçildi. Bunların ikisi için liste halinde, biri için de ferdi aday gösterildi. Ancak ferdi adaylar da çoğunlukla yine partileri temsil ediyordu. Ferdi adaylar arasında herhangi bir partiyi temsil etmeyen bağımsız adaylar da vardı ve onların arasından da 25 aday seçimi kazanarak parlamentoya girdi.

Parlamentonun 498 üyesi seçimle on üyesi de Yüksek Askeri Konsey tarafından tayinle belirlendi.

Bu seçimlerde Halk Meclisi üyeleri belirlendi. Aynı sistem üzere 29 Ocak - 11 Mart 2012 tarihleri arasında üç aşamalı olarak Şura Meclisi üyeleri belirlendi.

Ondan dolayı gerçekleştirme aşamasında epey karmaşık bir seçim oldu. Bu yüzden yeni seçim sistemi siyaset ve kamu yönetimi alanında uzman bilim adamları tarafından bayağı eleştirildi.

Biz burada halkın destek oranları ve parlamentoya yansıması üzerinde duracağız.

Siyasi partilerin birçoğu aralarında ittifak oluşturarak seçime girdi. Bunun sebebi bir adayın Meclise girebilmesi için seçime girdiği bölgeden yüzde elli oy almasının gerekmesiydi. İlk oylamada kazananların belirlenememesi durumunda eleme yapılarak iade oylaması yapıldı. Dolayısıyla söz konusu ittifaklarla bir dairede a partisinin diğer dairede b partisinin adayını desteklediler. Seçimin tamamlanmasından sonra her bir partinin adayı kendi grubuna iltihak edince parlamentodaki aritmetik de ortaya çıkmış oldu.

Parti

Listeyle

Ferdi

Tayinle

Toplam

Oran (%)

Hürriyet ve Adalet Partisi (Müslüman Kardeşler)

115

101

-

216

42.52

Nur Partisi (Selefiler)

88

21

-

109

21.45

Vefd Partisi (Liberal)

39

2

-

41

8,07

Mısır Toplumsal Demokrasi Partisi

15

-

1

16

3,15

Özgür Mısırlılar Partisi

15

1

-

16

3,15

İnşa ve Kalkınma Partisi

4

9

-

13

2,56

Reform ve Kalkınma Partisi

8

1

-

9

1,77

Vasat Partisi

9

-

-

9

1,77

Devrim Sürecek İttifakı

8

-

1

9

1,77

Onur Partisi

6

-

-

6

1,18

Mısır Ulusal Partisi

4

1

-

5

0.98

Mısır Vatandaş Partisi

3

1

-

4

0.78

Asalet Partisi

3

-

-

3

0.59

Tecemmu' (Birlik) Partisi

3

-

-

3

0.59

Özgürlük Partisi

2

1

-

3

0.59

İttihad (Birleşme) Partisi

2

1

-

3

0.59

Demokratik Barış Partisi

2

-

-

2

0.39

Uygarlık Partisi

1

1

-

2

0.39

Adalet Partisi

1

1

-

2

0.39

Çalışma Partisi

1

-

-

1

0.19

Mısır Özgürlük Partisi

1

-

-

1

Yazar:
M.Ahmet VAROL
logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul