19 Ocak 2018 - Cuma

Şu anda buradasınız: / İş Hayatı

İş HayatıSüleyman Gülek

Allah Teâlâ insanı yoktan var etmiş, hayatın düzenini insanoğlunun mutluluğuna göre tanzim etmiş ve ona sayısız nimetler vermiştir. Yüce Allah''ın insana verdiği değer bir âyette şöyle ifade buyruluyor: "And olsun ki, biz insanoğullarını şerefli kıldık, karada ve denizde gezip dolaşmasını sağladık, temiz ve helal nimetlerle kendilerini mızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın bir çoğuna karşı üstün kıldık." (İsra, 17/70) 

Allah''ın insana bahş ettiği bu üstünlük, akıl ile ve aklı kullanarak dünya ve ahiret hayatına çalışmakla geçekleşir. İnsanı yeryüzündeki diğer canlılardan daha üstün ve güçlü kılan önemli iki faktör vardır. Bunlardan biri akıl, diğeri aklı kullanarak çalışmaktır. 

Düzenli ve sürekli bir yaşam sürdürebilmek için, insanlar daima bir birine muhtaçtırlar. Allah, insanların bu tür ihtiyaçlarını karşılamak için, onları bir birine bağımlı kılmış, farklı bir yaşam seviyesinde yaratmıştır. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "Verdiği nimetlerde, denemek için sizi yeryüzünün yöneticileri yapan ve kiminizi kiminize derecelerle üstün kılan Allah''tır." ( Enam, 7/165)

Yâni, yüce Allah insanları mal-mülk, zenginlik-fakirlik, zekâ, kabiliyet gibi değişik yönlerden birbirine karşı farklı ve üstün yaratmıştır. Fakir zenginin malına, zengin fakirin emeğine, muhtaçtır. Toplumun fertleri asla birbirinden bağımsız olarak yaşayamazlar. 

Dolayısıyla, insanlar bu dünyadaki değerlere ortaklaşa sahip çıkarak yaşamak zo-rundadırlar. Bu husus, Allah''ın dünya hayatında koyduğu değişmez ölçüdür. Nitekim Allah Tealâ, insanların bu ölçüde birleşmelerini emr ediyor ve şöyle buyuruyor: "İyilikseverlikte ve Allah''a yakınlaşmada yardımlaşın, günah işlemekte ve düşmanlıkta yardımlaşmayın." (Mâide: 5/2.) Peygamberimiz (s.a.s.) de bu konuda şöyle buyuruyor: "Kul, kardeşinin yardımına koştuğu sürece, Allah kuluna yardımcıdır." (Ahmed b. Hanbel,el-Müsned, 2/274)

O halde, İslâm toplumlarının kalkınabilmesi ve toparlanabilmesi için, iyilik ve hayır yolunda, Allah''a daha müsait bir ortamda kulluk görevlerimizi yerine getirebilmek için çalışmak, çok çalışmak zorundayız. Çalışmanın önemli hedeflerinden biri de toplumun kalkın-masına ve güçlenmesine katkıda bulunmak. Helâl yollardan çalışıp kazanç elde etmenin bir diğer hedefi, Müslüman, toplumların hem bedensel hem de ruhsal yapıları üzerinde etki yapmaktır.

İyi işler ve hayırlar yapmaya muvaffak olmak, hayırlı evlât sahibi olabilmek, huzurlu ve güvenli, mutlu bir hayat yaşayabilmek için, kazancın helâl ve tertemiz olması gerekir. Haram ve gayr-i meşru yollardan elde edilen kazançlardan ne kişinin kendisine, ne ailesine, ne de toplumuna bir fayda gelmez, bu kirli kazançlar huzursuzluklara sebep olur. 

Allah rızasını kazanma ve topluma katkıda bulunma düşüncesi yatan kazanç sahipleri bencillikten, gururdan, üstünlük iddiasından, mala taparcasına bağlı olmaktan uzak olacakları için, kendi toplumlarının bireylerini düşünerek onlara karşı hile, yalan, aldatma, hainlik ve hak-sızlık yapmayı düşünemezler. Dünya ve ahirete mutlu ve huzurlu bir hayat yaşarmak için, Allah''ın emir ve yasaklarına uymanın gereğini bilirler. Bundan dolayı, bu gibi olumsuz düşünce ve davranışlardan kendini korumaya çalışırlar. Dolayısıyla kendimize ve insanlara faydalı olmak için, doğru işler yapmak gerekir.

İş hayatımızda dikkat etmemiz gereken hususları şöyle sıralayabiliriz:

- Sözleşmeler söz ile değil, yazılı ve imzalı olmalıdır.

- Belirlenen şartlara uyulmalıdır.

- Sadece ben kazanayım düşüncesi olmamalıdır.

- İş ortaklarına (hissedarlara) gereken bilgi ve hakları verilmelidir.

-Hem kendisine, hem ihtiyaç sahiplerine faydalı olmayı amaçlamalıdır.

-Zekât ve sadakasını gereği gibi vermelidir.

- Kâr ederken insaflı olmalıdır.

-Malın eksiği, kusuru varsa onu söylemelidir.

-Kazancı helal yoldan olmalı ve şükretmeli.

- Yaptığı işi doğru, sağlam ve kaliteli olmalıdır.

- Çalışanların hakları verilmelidir.

- İş sahipleri işçilerini birer üretim aracı, birer makine gibi görmemelidirler. Personele karşı gururlu ve kibirli davranmamalıdır. 

- Çalışanların işlerinde daha verimli ve başarılı olmaları için, onlara iyi davranmak suretiyle motive edilmelidir.

- Çalışan kişiler de işlerini düzgün yapmalı ve iş kurallarına uymalıdır.

- Yapılan işlerden şikâyet gelmemesi için, gereken tedbirler alınmalıdır. 

- İş adamları yeni iş sahaları açarak, hem kendilerine, hem ekonomiye ve hem de iş ihtiyacı olanlara katkı sağlamaya çalışmalıdır. 

- İş sahipleri işlerinin daha iyi olması için, gereken atılımları yapmalıdır.

- Yapacağımız bütün işler, iş ahlakına uygun olmalıdır.

- Her işimizi önce planlamalı, sonra uygulamaya geçmeliyiz..

- İş hayatında da insanın karşısına hiç beklemediği olumsuzluklar çıkabilir. İşleri iyi giderken aniden işleri bozulabilir. Kriz gibi ciddi bir sorunla karşı karşıya gelebilir. İflas edebilir. Böyle bir durumda sabırlı, sakin ve tutarlı bir tavır takınılmalıdır. " Makam, mevki, itibarım ve önceki zenginliğim gitti. İnsanlar eskisi gibi bana itibar etmez " deyip veya başka sebeplerden dolayı tanıdıklarından uzak durması doğru değildir. Sabır etmelidir. Başına gelen üzücü olaylardan ibret ve öğüt almalıdır. Çünkü hayat imtihan hayatıdır. Mal ve servet insanlar için bir imtihandır. ( Bkz. Zümer: 39/49-52)

"(Allah bunu) elinizden çıkana üzülmeyesiniz (Allah''ın takdiri, imtihan gereği diye boyun eğmeniz) ve Allah''ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah kendini beğenip övünen kimseleri sevmez." (Hadid: 57/23). "Allah dilediği kimseye rızkı geniş verir ve (dilediğine) daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinip yetinirler. Hâlbuki dünya hayatı, âhiret hayatının (sınırsız mutluluğu) yanında basit, geçici bir faydalanmadan başka bir şey değildir." (Ra''d: 13/26)

Zenginlik de fakirlik de imtihan gereğidir. Zenginlikle şımarmamalı, fakirlikle de üzülmemeli, sabretmelidir. Tabii ki, bu tür zor durumda kalan kardeşlerimizi de yalnız bırakmamalıyız, Onlara dua etmeli ve gücümüz nispetinde yardımcı olmalıyız. Dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu olmak istiyorsak yapacağımız bütün işler, İslam ahlakına uygun olmalıdır. Ne mutlu doğru ve dürüst iş yapanlara!

Yazar:
.
logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul