SAYI: 161 DÖNEM: KASIM 2014
SON SAYI   |  BÖLÜMLER   |   YAZARLAR   |   ABONELİK   |   ARŞİV   |   ZİYARETÇİ DEFTERİ
Hadis Bilinci

“O, hevadan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz.

O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.” (Necm, 53/3-4)

Böyle buyurdu Âlemlerin Rabbi Allah Teâlâ!.. Rasulullah Muhammed (s.a.s.) vahyîn denetiminde konuşur ve hareket eder. Konuşması, hal ve hareketleri, Rabbimiz Allah’ın rızasına ve muradına uygun, vahiy ile uyumlu olan Rasulullah (s.a.s.) sözlerine “Hadis” denir.

“Hadis’in sözlük anlamı, ‘yeni’dir. ‘eski’ demek olan “kadim’in zıddıdır.

Hadis’in terim anlamı ise, söz fiil takrir (onay) ahlakî ve fizikî vasıf olarak Hz. Peygamber’e izafe edilen her şeyin ...

 
DUYURULAR
21.01.2013 - ATASOY MÜFTÜOĞLU ...
02.04.2012 - ABONE ÇALIŞMASI
12.04.2010 - Tevhid Ve Şirk’in Hayata Yansıması Konferansına Yoğun Katılım
Dosya - HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKİP EDİLECEK YÖNTEM
Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Dosya - HADİS YORUMLAMADA ÇAĞIN RUHUNU İDRAK VE İNTER DİSİPLİNER PERSPEKTİF
Doç.Dr. Serdar Demirel
Dosya - ÜMMETİN EN BÜYÜK YARASI -MEVZÛ/UYDURMA HADİSLER-
Prof. Dr. Ali Çelik
Dosya - SÜNNET VAHİY İLİŞKİSİ
Prof. Dr. Saffet Sancaklı
Dosya - TEŞEKKÜL DÖNEMİNDE HADÎS VE FIKIH İLİŞKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Ömer Özpınar
Dosya - HADİS LİTERATÜRÜNÜN İSLÂM TARİHİ AÇISINDAN KAYNAKLIK DEĞERİ
Prof.Dr. Adnan Demircan
Dosya - HADİSLERDE ÇELİŞKİ OLGUSU
Doç.Dr. İshak Emin Aktepe
Dosya - HADİS ÖĞRETİMİNİN USÛL VE ÂDABI
Prof. Dr. Zekeriya Güler
Dosya - HADİSİN KUR’AN’A AYKIRILIĞI MESELESİ
Prof. Dr. Yavuz Köktaş
Dosya - ORYANTALİSTLERİN HADİSE YAKLAŞIMLARI: ÜÇ TEMAYÜL
Yrd. Doç. Dr. Fatma Kızıl
Dosya - SAHABENİN HADİS RİVAYETİNDEKİ TUTUMU
Osman Güner
Dosya - SÜNNET’İN FIKIHTAKİ YERİ
Nasruddin Yasin
Dosya - ZAYIF HADİSLE AMEL
Prof. Dr. Salahattin Polat
Dosya - KEŞİF YOLUYLA HADİS RİVAYETİ
Prof. Dr. Seyit Avcı
Dosya - OSMANLI’DA DARÜLHADİS VE HADİS-İ ŞERİFLERE VERİLEN ÖNEM
Aydın TALAY
Dosya - HADİS KİTAPLARININ GÜVENİLİRLİĞİ
Prof. Dr. Abdullah Aydınlı
Düşünce - HADİSLERİN YAZILMASI VE KORUNMASI
Fehmi Çiçek
Dosya - HADİSLERDE “CİHAD”
Bilal Hattab
Dosya - KUR'AN VE HADİS'İN DOĞRU ANLAŞILMASINDA TARİHSEL BAĞLAM
Muhammed Emin Yıldırım
Dosya - İMAM NEVEVÎ PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN 40 SAHİH HADİS
Abdullah PARLIYAN

 KÜNYE   İLETİŞİM 
 
 
 
 
 
 
 
Künye | İletişim
© 2001 - 2014 Yurt Basın Yayın. Tüm Hakları Saklıdır.

Kur'an'a Hizmet Vakfı Yurt Fm Vuslat Dergisi Rahmet Fm Risale Fm İrşad Fm Hikmet Fm Vuslat Çocuk